Levensboom

levensboom001

Alexandru Ghildus is industrieel ontwerper, die vooral bekendheid heeft verworven met optische sculpturen. Hij heeft daarmee verscheidene prijzen gewonnen. Vanaf 1978 exposeerde hij in o.a. Griekenland, Nederland, Zwitserland, Japan en Amerika. Alexandru verstaat de kunst om aan optisch glas een betoverende levendigheid te geven, zodat zijn composities van verschillende kanten belicht, verrassend en boeiend zijn. Verfijnd kleurgebruik is o.a. kenmerkend voor zijn werk.

Kastanjes

kastanjes001Lenferink (lokaal kunstenaar) heeft deze kastanjes gemaakt om een herinnering levend te houden.
Het marktplein dat zich oorspronkelijk in deze omgeving bevond, werd omzoomd door prachtige kastanjebomen die moesten wijken voor uitbreiding van de dorpskern.

Muur van Tubbergen

muur001

VVAB (VMBO en MBO-leerlingen), De Eendracht. Tegenover deze muur stond de voormalige zuivelfabriek De Eendracht. In de muur, werk van groep metselaars-in-opleiding, zijn voor de regio zo kenmerkende elementen verwerkt, o.a. midwinterhoorn, put met midwinterhoorn, melkbus, koe, zeis, gevelteken, Kroezeboom, processie.

Adverteren?

Wilt u adverteren op intubbergen.nl? Dat kan! Neem contact op met ons op voor de advertentie tarieven!
Klik hier.

Download de route

Wilt u een route beschrijving? Of liever een GPS track?
Klik hier.